Referat – Ordinær Generalforsamling – Under Regnbuen, Odsherred

Dato:
Tirsdag d. 19. marts 2024


Tid:
Kl. 19:00


Sted:
Pakhus 2, Vesterbro torv 4, 4500 Nykøbing Sj.


Deltagere:
Forperson: Lykke Sofie Aksfelt-holm
Næstforperson: Steffen Rud Nielsen
Kasser: Sabrina Lindenstrøm
Øvrige medlemmer: 1 medlem


Indkaldelse:

Det bekræftes at der er indkaldt til den ordinære generalforsamling rettidigt.


Dagsorden:
1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller
2. Bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af reviderede årsregnskab
4. Indkomne forslag
5. Forslag til arbejdsområder
6. Valg til bestyrelse
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

1) Valg af dirigent, referent og stemmetæller
Dirigent: Lykke Sofie Aksfelt-Holm
Referent: Sabrina Lindenstrøm
Stemmetæller: Steffen Rud Nielsen
Alle er valgt med 100% stemmeandel.


2) Bestyrelsens beretning
Forperson Lykke Sofie Aksfelt-holm, præsenterede foreningens beretning for året 2023.
Beretningen fremhævede flere betydningsfulde begivenheder og initiativer, der har styrket
foreningens fællesskab og synlighed i lokalsamfundet.

– Etablering af Ungdomsgruppe: I samarbejde med Ung i Odsherred og STU Odsherred
blev der etableret en ungdomsgruppe, som mødes regelmæssigt. Denne gruppe har
allerede vist sig at være en positiv tilføjelse til foreningen og forventes at vokse i løbet af
det kommende år.

– 18+ Cafédage: Fire vellykkede 18+ cafédage/aftener blev afholdt hos
samarbejdspartneren Deeper Roots Ølbar. Disse begivenheder skabte en fantastisk
atmosfære og styrkede fællesskabet blandt medlemmerne.


– Regnbuebanko og Vig Festival: Den første Regnbuebanko i juli var en stor succes, og
foreningen deltog også aktivt i Vig Festivalen, hvor dens synlighed blev øget betydeligt.
Begge arrangementer bidrog til at styrke foreningens tilstedeværelse og engagement i lokalsamfundet.


– Regnbuedag og Ekstraordinær Generalforsamling: Foreningen afholdte sin første
Regnbuedag i september, hvor der blev indsamlet værdifuld feedback til fremtidige
arrangementer. Desuden blev der i november afholdt en ekstraordinær
generalforsamling, hvor tidligere næstforperson Bine Siefert trådte tilbage, og Steffen
Rud Nielsen blev indsat i rollen.


Forpersonens beretning blev modtaget positivt af generalforsamlingen, og der blev udtrykt
glæde over foreningens fremskridt og engagement i det lokale LGBT+ fællesskab.


3) Godkendelse af reviderede årsregnskab
Kassereren, Sabrina Lindenstrøm, fremlagde regnskabet for det forgangne år. Herunder
fortalte hun om revisors kommentar og godkendelse.

Regnskabet blev godkendt ved enstemmighed.


4) Indkomne forslag
Der blev foreslået en ændring i vedtægterne vedrørende formål §3 samt generalforsamling §7.

Efter en kort diskussion blev ændringen vedtaget med 100% stemmeandel.


5) Forslag til arbejdsområder
Ingen forslag ud over igangværende arbejde.


6) Valg til bestyrelsen
Der blev afholdt valg til bestyrelsen, hvor Lykke Sofie Aksfelt-holm, Steffen Rud Nielsen
og Sabrina Lindenstrøm blev genvalgt, og ingen nye kandidater blev foreslået.


7) Valg af revisor
Revisoren for 2023, er genvalgt til regnskabsår 2024.


8) Eventuelt
Der blev orienteret om kommende arrangementer i foreningen og omkring planerne til Regnbuedag.

Vi ønsker at øge vores synlighed i området og øge medlemsantallet.
Dette skal gøres ved hjælp af flyers, deltagelse i arrangementer i lokalmiljøet, og tale med
skoler.

Referatet er godkendt af bestyrelsen d. 22 marts 2024

Bestyrelsesberetning for Under Regnbuen, Odsherred

Kære medlemmer,

Det er med stor glæde, at jeg præsenterer bestyrelsesberetningen for Under Regnbuen, Odsherred for året 2023. Vi har haft et begivenhedsrigt år, hvor vi har opnået flere milepæle og skabt positive forandringer i vores forening.

Vi afholdte vores stiftende generalforsamling i oktober 2022. 

 Vi er særligt glade for at kunne meddele, at vi i samarbejde med Ung i Odsherred og STU Odsherred, har etableret vores egen ungegruppe, som mødes hver anden onsdag. Denne gruppe har allerede vist sig at fungere godt, og vi ser frem til at se den vokse og udvikle sig i løbet af 2024.

I løbet af året har vi afholdt fire succesfulde 18+ cafédage/-aftener hos vores samarbejdspartner, Deeper Roots Ølbar. Disse begivenheder har skabt en fantastisk atmosfære og styrket fællesskabet blandt vores medlemmer.

Vores første Regnbuebanko i juli var en stor succes, hvor vi samlede gevinster ind fra lokale forretninger. Deltager antal og indsamling af gevinster gik over alt forventning. Desværre blev vi udsat for en uheldig situation i forbindelse med SOME markedsføring af dragshowet. Dette har dog ikke afskrækket os, og vi fortsætter med at kæmpe for vores værdier og fællesskab.

Vi deltog også i Vig Festival i samarbejde med Ung i Odsherred, hvor vi uddelte hjerte-Regnbue-klistermærker og malede regnbuer i ansigterne på festivaldeltagerne. Denne aktivitet var en stor succes og bidrog til at øge vores synlighed i lokalsamfundet.

I september afholdte vi vores første Regnbuedag, hvor vi fik værdifuld feedback og indsigt til at forbedre arrangementet i fremtiden. Vi ser frem til at gøre det endnu bedre i 2024.

I november afholdte vi en ekstraordinær generalforsamling, hvor vores tidligere næstforperson, Bine Siefert, trådte tilbage fra sin rolle på grund af personlige årsager. Vi vil gerne takke Bine for hendes dedikation og bidrag til foreningen. Vi byder nu Steffen Rud Nielsen velkommen som vores nye næstforperson og ser frem til hans input og engagement.

I 2024 ser vi frem til at fortsætte vores arbejde med at afholde flere 18+ cafédage, Regnbuebanko-arrangementer og deltage i forskellige lokale begivenheder som Folkemødet og Læse- og Litteraturfestivalen i Odsherred. Vi glæder os også til at afholde Regnbuedag den 31. august og håber på endnu større synlighed og medlemsfremgang i det kommende år.

Tak for jeres støtte og engagement i Under Regnbuen, Odsherred. Sammen fortsætter vi med at skabe et inkluderende og mangfoldigt fællesskab for LGBT+ personer i Odsherred.

Med venlig hilsen,

Lykke Sofie Aksfelt-holm

Forperson for bestyrelsen, Under Regnbuen, Odsherred